skip to Main Content

Bojoval s arogantním vedením města již před lety, kdy se s vervou angažoval proti rozšíření tenisových kurtů do Rozária. Sochař a architekt, ale taky bývalý topič, kulisák a listopadový revolucionář. Byl u vzniku slovutné Galerie Caesar. Jako spiritus agens Klubu architektů Olomoucka usiluje o město krásnější a příjemnější již patnáct let.

Narozen v roce 1962 Zábřehu, zde se starším bratrem (*1957) pomáhá rodičům postavit rodinný dům (1971-74), vystuduje Gymnázium (1980) a připravuje se po vzoru otce na dráhu výtvarníka. Po odchodu bratra do emigrace (Západní Berlín, 1981) se mu otevírá možnost cestovat „na západ“. Než je v roce 1983 přijat ke studiu malby na AVU v Praze, pracuje jako úpravář vody, topič, malíř kulis a na sedm měsíců okusí vojnu u pracovního vojska, bývalého PTP. V roce 1989 již jako ženatý (1984) se dvěma dcerami (1985, 1989) absolvuje AVU jako sochař. Po boku souputníka od gymnaziálních studií, architekta Petra Fabiána, se po revoluci začíná věnovat architektonické tvorbě. Stěhuje se do Olomouce a zakládá zde architektonickou kancelář „Studio OSA“ (Polách + Fabián + Lubič, 1990). Od roku 1992 se věnuje výlučně architektuře ve vlastní kanceláři, z počátku orientované na projekty a dodávky interiérů, postupně i na návrhy staveb.

Po listopadu 1989 je aktivní v zábřežském Občanském fóru, v novém bydlišti spoluzakládá Spolek olomouckých výtvarníků (1991) a Galerii Caesar (1991). V první dekádě tohoto století iniciuje založení Klubu architektů Olomoucka (KAO, 2003), který se snaží přivést pozornost k otázkám architektury a životního prostředí v našem regionu. Spoluorganizuje petici „Braňme rozárium“ proti výstavbě tenisových kurtů v městském parku (2005).  Po neuspokojivých výsledcích aktivistického přístupu v rámci KAO se skupinou lidí okolo Tomáše Pejpka zakládá politické hnutí ProOlomouc (2014). V rámci podpory politického hnutí „Starostové a nezávislí“ kandiduje za ProOlomouc v krajských (2016) a parlamentních volbách (2017). Motto? Je jich více: Lidé potřebují lásku a ne věci. Dávej věcem řád, dáváš jim vše, co jim náleží. Detail sám o sobě není nic, velká věc bez dobrého detailu není velkou věcí. Příprava, toť vše. Důležitý je výsledek. Kvalita zůstává, cena se zapomíná.

Back To Top