skip to Main Content

Lékařka, která z Olomouce vytváří zdravé srdce Hané. Předsedkyně stejnojmenného nadačního fondu. Úspěšná iniciátorka zřízení Kardiochirurgické kliniky FN Olomouc. Bojuje za více pěších zón, rekreačních ploch, cyklostezek a hřišť. Krédo? „Lidé se chtějí pohybovat a žít zdravě, ale město jim k tomu musí vytvořit podmínky, ne překážet.“

63 let, vdaná, 2 děti, kardioložka

Absolventka Lékařské fakulty UP v Olomouci. Po většinu své profesní kariéry pracovala jako intervenční kardioložka na I. interní klinice Fakultní nemocnice v Olomouci, ale i ve VFN v Praze a v KV nemocnici v Karlových Varech. Autorka řady odborných publikací.

Je předsedkyní nadačního fondu „Pro srdce Hané“, jehož cílem bylo založení katetrizační laboratoře a Kardiochirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici v Olomouci, což se podařilo v r. 2001. V současné době se fond zabývá především zdravotní osvětou.

Vedle práce na I. Interní klinice FN Olomouc přednáší na Fakultě tělesné kultury studentům Katedry rekreologie problematiku zdravého životního stylu.

Jako kardiolog velmi dobře ví, jaké jsou důsledky nedostatku pohybové aktivity, stresu, špatných stravovacích návyků, a jak velkým zdravotním problémem je narůstající počet obézních dětí i dospělých. Víme, že i obyčejná chůze (doporučeno cca 10.000 kroků/den) výrazně snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních nemocí. Proto by chtěla v Olomouci především prosazovat rozšíření pěších zón, vytváření dalších rekreačních zón a hřišť, budování cyklopruhů a cyklostezek.  Chůze pěšky nebo jízda na kole a koloběžce by pro většinu obyvatel měla být preferovanou, zdravou a příjemnou aktivitou, ale k tomu musí město vytvořit podmínky! Chce upozorňovat na to, že Olomouc má relativně málo zeleně, a to i při započítání lesů v okolí Svatého Kopečku, a proto bude podporovat všechny aktivity, které by mohly vysazení další zeleně urychlit. Ráda by připomínala, že to, zda naše děti budou chodit pěšky a bezpečně do školy, je především politické rozhodnutí!  Chce se zasazovat o dokončení propojení cyklostezek s minimalizací nebezpečných přechodů a míst, ve kterých se střetávají cyklisti s automobilovou dopravou.  Sportování by mělo být v Olomouci nejen běžně dostupné všem, ale i bezpečné. Jak rozumně skloubit dopravní obslužnost s podporou pohybových aktivit v Olomouci, to je důležitý úkol pro politiky. Protože právě podpora pohybových aktivit může mít zásadní a pozitivní dopad na zdraví a spokojenost všech obyvatel Olomouce.

„V současné době máme jenom dva opoziční zastupitele za ProOlomouc. Ale i v tak malém počtu se podařilo upozornit na řadu nehospodárných rozhodnutí, připomínkovat nejasné transakce a trvale upozorňovat na nedostatečné investice do obnovy vodovodů a kanalizací, což opět souvisí s se zdravím obyvatel Olomouce. Vysoké pracovní nasazení a nezištnost členů ProOlomouc jsou hlavními důvody, proč za hnutí kandiduji.“

Back To Top