skip to Main Content

Za krásnější Olomouc a její férové spravování se pere už od roku 1995, kdy otevřeně vystupoval proti švindlům s dostavbou hotelu Gemo. Člen Klubu architektů Olomouc a jeden z nejaktivnějších bojovníků za zachování historického panoramatu. 

Narodil se v Karviné a až do svých 25 let žil v Havířově. Po gymnáziu vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Aktivně se podílel na Sametové revoluci. Po studiu pracoval ve stolárně Frakryl v Českém Těšíně. V roce 1992 přesídlil do Olomouce a nastoupil do projekční společnosti Invespol. Odsloužil si vojenskou službu v Hodoníně. Od roku 1999 funguje jako architekt na volné noze.

Věnuje se taoistickému taichi, běhání, kolu, tanci, horám a kresbě.

Pracuje převážně pro soukromé klienty v oblasti bytové a občanské architektury. Z veřejných realizací se autorsky podílel např. na interiéru koncertního sálu Moravské filharmonie Olomouc (společně s arch. M. Obenausem a arch. P. Skoumalem).

Již v roce 1995 otevřeně vystoupil proti neregulérnímu průběhu soutěže na dostavbu hotelu Gemo v Olomouci. Aktivně působí v Klubu architektů Olomoucka (KAO) a v občanské iniciativě proti Šantovka tower. V současné době se zasazuje o odpovídající architektonickou kvalitu plánovaného nového mostu na Masarykově třídě.

Velice rád by pozval Olomoučany ke spoluvytváření našeho města a ukázal jim, že má smysl věnovat tomu čas a energii. Řekněte, co potřebujete, co si přejete, i to, co nechcete – dáme tomu reálný obsah a souvislosti. Povzneseme tak očividně nejen Olomouc, ale – a to především – sami sebe.

Back To Top