skip to Main Content

Krajská doprava třetího tisíciletí

Linkovou dopravu v Olomouckém kraji čekají od roku 2018 změny. Autobusy mezi městy a obcemi v kraji budou provozovat dopravci podle nových smluv, které s Olomouckým krajem uzavřou na dalších deset let. Co to znamená pro obyvatele Olomouckého kraje? Zadávací podmínky, podle kterých se nyní dopravci o tyto důležité veřejné zakázky ucházejí, mnoho nadějí na zvýšení kvality dopravní obslužnosti nepřinášejí.
Krajskou dopravu v Olomouckém kraji řídí Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK), který se od roku 2012 postupně snaží zjednodušit a zefektivnit cestování autobusy a vlaky v našem kraji. Řada věcí se již podařila, od září bude například možné použít jednu jízdenku pro všechny spěšné a osobní vlaky i meziměstské a městské autobusy. Koordinátor dále také pracuje na systému bezkontaktního odbavování cestujících. Způsob výběru dopravců, kteří budou provozovat linkovou dopravu příštích deset let, má ale několik nedostatků, které mohou mít za následek nízkou úroveň kvality veřejné dopravy.
 
Nabídnout výhody hromadné dopravy
Pokud chceme, aby na naše města denně neútočily zástupy osobních aut, které pro svou cestu do práce a do školy používají obyvatelé menších měst a obcí, musíme pečlivě dbát na neustálém zvyšování konkurenceschopnosti veřejné dopravy. Autobus nebo vlak musí nabídnout výhody, díky nimž se lidé sami rozhodnou, že auto nechají doma. Meziměstská doprava nás může dovést blízko k cíli, kterým je centrum města, dopravní uzel nebo průmyslová zóna, na rozdíl od automobilu, se kterým často musíme parkovat dál. Rovněž nám může ušetřit čas, když nás rychle provede ranní a odpolední špičkou.
Klíčovým a ne příliš nákladným způsobem, jak učinit meziměstskou dopravu přitažlivější, je výběr samotných autobusů. Liberální společnost se mimo jiné vyznačuje tím, že dbá na práva slabých, znevýhodněných nebo těch, kdo musejí nést břemeno postižení. Více než třetina populace je nějakým způsobem znevýhodněna. Senioři, rodiče s malými dětmi, těhotné ženy, osoby na invalidním vozíku nebo s jiným tělesným postižením, pro tyto všechny může být závažným problémem, když jim v obci zastaví obyčejný, tedy ne nízkopodlažní autobus. Ti, kteří mají možnost, tak raději volí vlastní automobil. Pro ty, kteří takovou možnost nemají, je pak cestování veřejnou dopravou obrovským problémem.
 
Nepochopitelné jednání Olomouckého kraje

Jsou to jen tři schody, pro mnoho obyvatel jsou však nepřekonatelnou překážkou. Foto: Petr Daněk
Jsou to jen tři schody, pro mnoho obyvatel jsou však nepřekonatelnou překážkou. Foto: Petr Daněk
Zadávací podmínky pro výběr meziměstských dopravců nepřikládají nákupu nízkopodlažních autobusů takovou váhu, jakou by měl mít. Dopravce, který nabídne některé autobusy nízkopodlažní, je sice v soutěži mírně lépe ohodnocen, ne však natolik, aby jej neporazil uchazeč, který například nabídne stejně hodnocené informační obrazovky, nebo dopravce nabízející pouze o několik haléřů na kilometr nižší cenu.
Výběr autobusů je tak prakticky přenesen pouze na dopravce, zadavatel se dobrovolně vzdává možnosti mít na něj větší vliv. Jelikož je to Olomoucký kraj, který dopravu objednává a celých deset let ji bude platit, působí toto jednání nepochopitelně. V zadávacích podmínkách mimo jiné stojí, že dopravce může používat autobusy staré maximálně deset let a průměrné stáří všech vozů nesmí být vyšší než pět let. Dopravce také nesmí tyto autobusy používat k jiným účelům, než ke krajské dopravě. Jelikož vítěz získá smlouvu na celé období deseti let, je naprosto logické, že v ceně, za kterou bude dopravu provozovat, je zahrnuto i pořízení všech autobusů, které bude pro tuto službu používat. Podle oznámení Ministerstva dopravy pro rok 2016, je rozdíl v ceně klasického a nízkopodlažního autobusu dnes již minimální (pohybuje se v rozmezí 7 procent).
Olomoucký kraj by tedy měl mít ve výběru autobusů, kterými příštích deset let budou jezdit jeho obyvatelé, hlavní slovo. Nízkopodlažnost musí být samozřejmostí, stejně jako celkové prostorové řešení interiéru autobusu, které umožní pohodlné cestování několika kočárků či invalidních vozíků. Jen při vědomí toho, že každý spoj umožní nástup rodině s malým dítětem v kočárku nebo invalidovi, budou lidé na veřejnou dopravu stoprocentně spoléhat a nebudou volit vlastní řešení.
Výběrové řízení na linkovou dopravu bude probíhat i po nadcházejících volbách a je pravděpodobné, že zadávací podmínky bude moci nové krajské vedení změnit. Starostové ProOlomoucký kraj o takové změny budou usilovat.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top