skip to Main Content

Jen předláždit nestačí

Možná už v příštím roce město zahájí jednu z nejdůležitějších akcí tohoto volebního období – opravu ulice 8. května. Olomoucké politické strany plánovaly před volbami zlepšit život ve městě chodcům, cyklistům či seniorům. Tato oprava prokáže, zda radnice ví, jak na to.
Současné podmínky pro jinou než automobilovou dopravu nejsou v řadě ulic centra města příznivé. Chodci se tísní na úzkých chodnících, jízda na kole je téměř nemožná. Kritický stav potvrzují i policejní statistiky. Porovnejme čtyři délkově podobné úseky: třídu Svobody, třídu Kosmonautů, Masarykovu třídu a úsek od hotelu Palác po náměstí Hrdinů. První tři zmíněné jsou městskými třídami s tramvají a vozovkami oddělenými od širokých chodníků zelenými pásy. Poslední naopak vede úzkými ulicemi v historické zástavbě. Výmluvné je porovnání intenzit automobilové dopravy s počtem srážek s chodci. Nejvytíženější třída Svobody s téměř 15.000 vozidly denně za deset let eviduje 21 srážek s chodci. Třída Kosmonautů se 7.000 vozidly má 9 sražených chodců. Na Masarykově třídě s 6.000 auty máme 6 kolizí s chodci.
U trasy hotel Palác – náměstí Hrdinů s pouhou tisícovkou aut denně však srážky s chodci nejsou jedna až dvě, jak bychom očekávali, ale celých 14. Bezpečnost chodců v centru města je tedy desetkrát nižší než na rušných olomouckých třídách.
Je zřejmé, že současný dopravní režim v centru není bezpečný a je potřeba ho změnit. Plánované opravy v tomto ohledu ale žádné změny nepřinášejí. Zjednodušeně lze tvrdit, že dojde jen k předláždění. A to nestačí. Na centrum města platí jiný metr než na klasické městské třídy. Intenzivně se tu uplatňuje nejen pohyb, ale také řada dalších funkcí veřejného prostoru – nakupování, prodlévání, korzování, posedávání či prohlížení památek. Aby se tyto funkce mohly rozvíjet, musí se chodci v ulicích cítit bezpečně.
Automobilovou dopravu a parkování je nutné v celé lokalitě řešit s mnohem větším důrazem na pohodlí chodců. ProOlomouc navrhlo řešit uvedené ulice v centru města jako pěší zóny, protože tranzitní dopravě slouží ve vyspělých společnostech městské okruhy. K lepšímu řešení jistě napomůže také přislíbené veřejné projednání rekonstrukce s obyvateli města.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top