skip to Main Content

Je nutné stěhovat heliport a zastavovat zemědělskou půdu u Hněvotína?

Smyslem chytrého tahu – nákupu pozemku pod současným heliportem firmou Gemo – bylo dosáhnout toho, aby se heliport přestěhoval a vrtulníky nerušily bytovou výstavbu připravovanou na sousedních pozemcích společností Gemo. Do základny záchranné služby ovšem Olomoucký kraj investoval desítky miliónů korun.
Příprava bytové výstavby už začala. Dokumentace EIA k tomuto projektu ale nezohlednila esistenci stále ještě fungujícího heliportu. Stalo se tak na základě dle našeho názoru nesprávného výkladu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., že hluk a vibrace způsobené prováděním a nácvikem záchranných prací není třeba posuzovat. Stávající heliport ovšem neslouží především k provádění a nácviku záchranných prací, ale k odstavování vrtulníku, jeho údržbě a k odstavování vozidel záchranné služby. Z velké části jde o manipulační lety a pohyby vozidel a hluk z údržby.
Je pravděpodobné, kdyby byl hluk z heliportu a z odstavování vozidel zohledněn dle zákonných předpisů, nemohla by být obytná zástavba navržena blízko heliportu. Vznesli jsme proto podnět, aby město Olomouc uplatnilo v územním řízení na novou obytnou zástavbu námitku účastníka řízení, aby se obytná zástavba od heliportu oddálila.
Mezi změnami územního plánu, který se letos projednává, je navržena i změna 9 hektarů kvalitní zemědělské půdy u Hněvotína na zastavitelné pozemky Technologického parku Olomouc-Hněvotín.
Návrh technologického parku se opírá o Memorandum o spolupráci při realizaci Národního biotechnologického a biomedicínského parku v Olomouci uzavřené zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Univerzity Palackého, Klastru MedChemBio, Fakultní nemocnice Olomouc, společnosti Technologický park, a.s.(vlastník Gemo) a Statutárního města Olomouce v roce 2012.
Podle odůvodnění změny územního plánu zde má vzniknout Národní biomedicínský a biotechnologický park, který má poskytnout zázemí pro vznik technologických firem, spin-offů a inovačních aktivit v oblasti biomedicíny a biotechnologií. Konkrétní projekt, které odůvodnění zmiňuje, je výzkum a vývoj v oblasti radiofarmak zahrnující cyklotron, který by měl být umístěný mimo městskou zástavbu, avšak v dobré dostupnosti od Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice.
Na otázku položenou vedení Univerzity Palackého odpověděl koncem prázdnin kvestor univerzity, že vedení univerzity se v současné době nepodílí aktivně na vzniku technologického centra a ani mu nejsou známy žádné aktivity v tomto smyslu.
Informace o obou tématech a podněty zaslalo hnutí ProOlomouc v minulých dnech příslušným radním, olomouckému primátorovi a informace o heliportu i hejtmanovi Olomouckého kraje. Hejtman Oto Košta v odpovědi uvedl, že podnět zařadí do programu jednání mezi Olomouckým krajem a firmou Technologický park.
 

snimek-obrazovky-2016-12-08-v-18-28-28
zástavba u heliportu z přílohy dokumentace EIA
snimek-obrazovky-2016-12-08-v-18-15-55
umístění technologického parku vedle již existující průmyslové zóny u Hněvotína – z návrhu změny č. I/07 územního plánu
snimek-obrazovky-2016-12-08-v-18-15-16
motivační perspektiva technologického parku z návrhu změny č. I/07 územního plánu
snimek-obrazovky-2016-12-08-v-18-16-57
motivační obrázek z návrhu změny č. I/07 územního plánu
snimek-obrazovky-2016-12-08-v-18-24-25
zahraniční příklad z návrhu změny č. I/07 územního plánu

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top