skip to Main Content

INVESTICE A OPRAVY

Přehled, kam a kolik chce město investovat, je možná na první pohled nezáživný.
Napřed celková čísla: na investice v 2016 je v návrhu rozpočtu 356 mil. Kč (v 2015 281 mil. – navýšení tvoří především zvýšení investic do vodárenství z 33 mil. na 93 mil., minimum dané zákonem je ovšem 115 mil.). Investice mají tvořit 17,5 % z celkových výdajů 2,03 miliardy. Na ‚velké opravy‘ má jít dalších 51,3 mil. (2015 – 43,7 mil.). Koalice tedy navrhuje zvýšení obou kapitol důležitých pro údržbu a rozvoj městské infrastruktury. Na doplnění je třeba ještě uvést, že zároveň koalice navrhuje zvýšit zadlužení města o 49 mil. Kč a že v soupisu všech možných pořadavků na investice, ze kterých se vybíralo, prý byly akce za celkem 1,1 miliardy Kč. Pro srovnání např. společně na kulturu a sport je určeno 290 mil. Kč.
Tady je přehled investic nad 5 mil. Kč, které v návrhu rozpočtu 2016 najdete:
Investice
• Investice MOVO, a.s. – opravy a obnova vodovodů a kanalizací
celkem v 2016: 93,2 mil.
z toho dotace: –
poznámka: návrh rozpočtu říká, že peníze půjdou z nájemného (od MOVO=Veolia) a z úvěru, ale měly by jít jen z nájemného, protože letos město dostane na nájemném od MOVO 106,5 mil.. (Nájemné, které platí MOVO městu, je ve skutečnosti část z vodného a stočného od občanů, dalších odhadem 30-40 mil. Kč posílá ročně MOVO do Francie jako zisk Veolii – díky za skvělé smlouvy z r. 2000 a 2004 pane Tesaříku)
• Protipovodňová opatření II.B etapa
celkem: 80 mil.
z toho dotace: –
z vlastního v r. 2016: 50 mil.
• Tramvajová trať 1.máje
celkem: 115 mil.
z toho předpoklad dotace: 47 mil.
z vlastního v r. 2016: 41 mil.
• Odkupy pozemků a VB odbor investic
celkem v 2016: 26 mil.
z toho dotace: –
• Úprava domu Dolní náměstí 19/47 na malometrážní byty
celkem v 2016: 15 mil.
z toho dotace: –
• Výkupy pozemků pro Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
celkem v 2016: 6 mil.
z toho dotace: –
• Tererovo náměstí – navýšení parkovacích možností
celkem: 5,8 mil.
z toho dotace: –
z vlastního v r. 2016: 5,8 mil.
• Rozárium I. Etapa
celkem: 33,4 mil.
z toho předpoklad dotace: 23,6 mil.
z vlastního v r. 2016: 5,5 mil.
• Radnice – Střecha – oprava
celkem: 37,7 mil.
z toho předpoklád dotace: 31,5 mil.
z vlastního v r. 2016: 5 mil.
• Africký pavilon II. – ZOO Olomouc
celkem: 7,85 mil.
z toho předpoklad dotace: 3 mil.
z vlastního (2016): 4,85 mil
• Lesní cesta U Hájenky
celkem: 10,2 mil.
z toho předpoklad dotace: 6,3 mil.
z vlastního v r. 2016: 3,9 mil.
• Lesní cesta – Berounka
celkem: 10,7 mil.
z toho předpoklad dotace: 5,2 mil.
z vlastního v r. 2016: 2,9 mil.
• Jihoslovanské mauzoleum 1.etapa 1.podetapa – oprava
celkem: 5,1 mil.
z toho předpoklad dotace: 2,5 mil.
z vlastního v r. 2016: 2,6 mil.
• FZŠ Hálkova – přístavba učeben
celkem: 22 mil.
z toho předpoklad dotace: 9,9 mil.
z vlastního v r. 2016: 2 mil.
• MŠ Svatoplukova II – zprovoznění oddělení ve 2. NP
celkem: 12 mil.
z toho předpoklad dotace: 9,6 mil.
z vlastního v r. 2016: 2 mil.
• Holice – Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů – cyklostezka
celkem: 30 mil.
z toho předpoklád dotace: 25 mil.
z vlastního v r. 2016: 50 tisíc
• Kaštanová – rekonstrukce komunikace, dobudování chodníku a parkovacích stání
celkem: 5 mil.
z toho předpoklad dotace: –
z vlastního v r. 2016: 50 tisíc
• Týneček Chválkovice – cyklostezka
celkem: 5,7 mil.
z toho předpoklad dotace: 4 mil.
z vlastního v r. 2016: 50 tisíc
• Tř. Míru – Neředínská – úprava křižovatky
celkem: 10 mil.
z toho dotace: –
z vlastního v r. 2016: 50 tisíc
• Hasičská zbrojnice Topolany
celkem: 9,54 mil.
z vlastního (2016): 50 tisíc
• Lesní cesta Okružní
celkem: 10,3 mil.
bez nároků na městský rozpočet
Velké opravy
celkem 51,3 mil.
z toho:
• komunikací: 18,2 mil.
• mostů, lávek, podchodů, zábradlí: 11 mil.
• podzemního parkoviště-přednádraží: 3,1 mil.
• světelné signalizace a veř. osvětlení: 3,9 mil.
 
Souhlasíte s výběrem investic? Jsou to dobře zvolené priority, nebo víte o jiných, potřebnějších? Přidali byste na údržbu, obnovu a rozvoj města na úkor jiné kapitoly rozpočtu, a které? Pokud k celkovým číslům i přehledu akcí máte komentáře, otázky, protinávrhy, napište nám.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top