skip to Main Content

Fungující magistrát nebo jihoamerická telenovela?

 
Před více než rokem se soudním zrušením části územního plánu dostala znovu do hry výšková stavba Šantovka tower. Pořízení dočasné stavební uzávěry pro výškové stavby, která by území ochránila do doby schválení změny územního plánu, zpravidla trvá maximálně několik měsíců. Rada města Olomouce ale vydání uzávěry neustále protahuje a její počínání připomíná, spíše než fungující a nezávislý magistrát, nekonečnou a komplikovanou jihoamerickou telenovelu.
V únoru 2015 byla Krajským soudem v Ostravě zrušena část olomouckého územního plánu v lokalitě, kde by měla stát výšková budova Šantovka tower. Soud zrušil výškovou regulaci, protože nebyla dobře odůvodněná. Čas na pořízení změny územního plánu, která by nově a správně odůvodnila výškovou regulaci, dal městu soud do konce roku 2015. Město Olomouc sice na změně začalo pracovat neprodleně, jenomže taková činnost může trvat nejen měsíce, ale dokonce roky. Pokud mezitím investor Šantovka tower získá potřebná povolení, může výškovou stavbu legálně postavit.
Stavební uzávěra nebrzdí, ale naopak chrání budoucí rozvoj
Proti rozsudku podalo město Olomouc kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který ji sice zamítl, ale současně upozornil na dvě zásadní věci. Zaprvé na to, že investorovi Šantovka tower nevzniklo předchozími kroky Rady města Olomouce legitimní očekávání (že realizaci Šantowka tower nic nebrání a že s realizací projektu město souhlasí). Druhou věcí je, že město nemusí čekat na vydání problematické změny územního plánu a může rychle vydat opatření o stavební uzávěře. Stavební uzávěru vydává rada města a zpravidla k ní nejsou potřeba vyjádření dotčených orgánů státní správy či veřejnosti, která obvykle správní řízení prodlužují. Účelem dočasné stavební uzávěry je totiž zabránit stavební činnosti, která by ztížila nebo dokonce znemožnila budoucí využití území.
Pokud by představitelům města záleželo na památkové ochraně Olomouce, jejíž cenná městská památková rezervace je stavbou Šantovka tower ohrožena, dočasnou stavební uzávěru by vyhlásili sami ze své iniciativy nezávisle na doporučení Nejvyššího správního soudu. K vydání stavební uzávěry Radu města Olomouce vyzývala i Iniciativa Občané proti Šantovka tower nebo hnutí ProOlomouc.
K vydávání opatření o územní uzávěře nakonec Rada města Olomouce podnikla kroky až na podzim 2015. Zvolila ale poněkud zdlouhavý proces, kdy návrh nejprve projednala s orgány státní správy a až poté zahájila veřejné projednávání. V jeho průběhu v první polovině února 2016 podal investor Šantovka tower námitky.
Trojnásobné právní krytí
Vypořádání s námitkami se radnice rozhodla provést ve spolupráci s právní kanceláří na přelomu února a března 2016. Možná až příliš pečlivě připravované opatření o územní uzávěře bylo Radě města Olomouce poprvé předloženo k rozhodnutí 15. března 2016. K rozhodnutí ale překvapivě nedošlo s odůvodněním, že je ještě potřeba další právní posouzení. Tím byly pověřeny hned dvě advokátní kanceláře. První z nich, Advokátní kancelář Ritter – Šťastný, dodala své posouzení 19. dubna 2016. Druhá, Advokátní kancelář Konečný, jej dodala 13. května 2016.
Radnice zdržuje vydání stavební uzávěry, nahrává developerovi
Jaký je obsah zmíněných právních posouzení, ani vypořádání se s námitkami, zatím nevíme. Víme však, že od jejich převzetí se Rada města sešla už čtyřikrát a ani na nejbližším zasedání Rady není stavební uzávěra na programu.
Hnutí ProOlomouc se rozhodlo nečekat a podalo podnět Radě Olomouckého kraje k posouzení nečinnosti Rady města Olomouce. Krajská rada si vyžádala celý spisový materiál a v současnosti se naším podnětem zabývá.
Za této situace si klademe otázku, zda protahování vydání rozhodnutí o stavební uzávěře, kterému již nic nebrání, je ze strany Rady města Olomouce účelové a záměrné, aby bylo investorovi Šantovka tower umožněno vyřídit si všechna povolení a získat územní rozhodnutí.

1 komentář k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top