skip to Main Content

Dobré zprávy z kultury

Od opozice se často očekává, že bude především kritizovat, ovšem v Olomouci je také za co chválit. V oblasti kultury vnímáme řadu pozitivních signálů a aktivně přispíváme k systémovým změnám v kulturní politice města.

Na úrovni kulturní komise se podařilo několik správných kroků: komise byla doplněna o tři nezávislé odborníky, nastavil se etický kodex pro hodnotitele, intenzivně se pracuje na zavedení nových kritérií a struktuře grantových programů. Snad už pro rok 2020 by mohly grantové výzvy lépe reflektovat potřeby kulturní scény.

Náměstek Hekela se již po volbách přihlásil k potřebě vzniku kulturní koncepce města, po které před volbami volalo hned několik stran a hnutí. Jako velmi pozitivní vnímáme, že ke konzultaci při vzniku této koncepce byl přizván i Institut umění a zpracovatelem by měla být nezávislá externí firma, specializovaná na danou oblast. Doporučujeme, aby kulturní koncepce vznikla s výhledem na 10 let a její součástí byl i akční plán pro příští čtyři roky.

Bude se kraj podílet na vyšším financování příspěvkovek?

Jako velmi důležitou vnímáme i debatu o roli a funkci městských kulturních příspěvkových organizací. Politicky výbušné téma by mělo být diskutováno ryze odborně – je třeba bavit se o tom, jak tyto kulturní organizace hodnotit a co po nich chtít. Má být měřítkem úspěchu návštěvnost, úspěch u odborné kritiky, nebo další faktory? Podaří se dohodnout s Olomouckým krajem na vyšší míře financování olomouckých příspěvkovek? Značná část diváků filharmonie i divadla je z celého regionu – začne tento faktor kraj reflektovat?

Kulturní koncepce města je příležitostí k otevřené debatě. Budeme prosazovat, aby proces pořizování koncepce byl otevřený, transparentní a umožňoval participaci veřejnosti na její výsledné podobě. Doporučujeme, aby byli do procesu vtaženi nejen městští, ale také krajští úředníci a politici, kteří mají ke kultuře co říct. A v neposlední řadě, aby se debata o koncepci nevyhnula také možnosti získání titulu Evropského hlavní město kultury 2028, kterou si Olomouc dala i do svého strategického plánu.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top