skip to Main Content

Co pálí městské části, víme přímo od vás. Je čas to začít řešit

Co Pálí Městské části, Víme Přímo Od vás. Je čas To Začít řešit

Olomouc musí být příjemná a fungující ve všech čtvrtích. Známe problémy městských částí i centra dokonale – podněty jsme poctivě čerpali od vás samotných po celé volební období. Období přehlížení musí skončit.

Černovír – Hradisko → Revitalizace zanedbaného okolí Kláštera Hradisko → Měření rychlosti v ulici Jablonského pro bezpečnost chodců  Chybějící kanalizace v ulicích  → Informovanost o protipovodňových úpravách

Droždín  Chybí cyklostezka mezi Samotiškami a Bystrovany  → Schází přechody přes hlavní silnici, existující neodpovídá předpisům  Není společenský sál nebo tělocvična  → Mateřská školka potřebuje rekonstrukci

Nebezpečný přechod pro chodce na ulici Pplk. Sochora v Droždíně. Přechod není označený, nemá předepsané osvětlení a jeho délka 13 metrů je dvakrát větší, než dovoluje norma.

Hejčín Nové dopravní napojení mezi Řepčínem a Hejčínem tak, aby nákladní doprava nadměrně nezatěžovala obytné části Erenburgovy ulice  Přidání odbočovacího pruhu v ulici Erenburgova na křižovatce „U Anči“

Holice  ProOlomouc usiluje o bezpečnou cyklostezku podél ulice Holická  Mnoho ulic je ve velmi špatném stavu → V jiných chybí kanalizace  V Hamerské ulici i po rekonstrukci chybí přechody a neudržuje se chodník  → Nejsou propojené chodníky v Keplerově naproti hřbitova

Chomoutov → Chybí cyklostezka do Olomouce  Městská část je přetížena osobní i těžkou dopravou ze směru od Šternberka kvůli kolonám na Chválkovické  → Chybí workout hřiště a společenský sál

Chválkovice → Naše hnutí pomáhá obyvatelům ulice Na Zákopě v boji proti vzniku nového kovošrotu  Prosadili jsme přípravu přechodu na Chválkovické z cyklostezky do Kubátovy  Prostor kolem kostela potřebuje upravit  Je nutné vyřešit parkování na Selském náměstí  Chceme zachovat propojení Chválkovice – Samotišky

Zachovejme silnici na Sv. Kopeček

Lazce → Stav ulice Na Letné, včetně chodníku, je katastrofální  Obnova Černé cesty v úseku od Mlýnského potoka po Letnou  Na poli mezi sídlištěm a Mlýnským potokem prosazujeme veřejně přístupnou zeleň  Je potřeba rekonstrukce přetížené ulice Florykovy

Ulice na Letné v havarijním stavu

Lošov  Nutná oprava ulice Zlaté Doly  Musí zůstat silniční spojení ze Samotišek přes východní tangentu do Chválkovic  Je potřeba vyřešit opravu ulice Liškovská v záruční době  Nezbytné zajistit ranní školní spoj MHD s dojezdem do Ladovy ulice

Nedvězí  Chybí přechod pro chodce v ulicích Jilemnického a Neklanova a chodník z Nedvězí na hřbitov  Zůstává neřešený špatný stav vozovky na křižovatce ulic Jilemnická a Prašná  Rybník je opakovaně znečištěný a opravu potřebuje i dětské hřiště

Nemilany → Nové a nesmyslné dopravní značení „zóna 30“ na celém území Nemilan a v ulici Kyselovská je nadbytečné a není dodržováno  Trvá nevyřešená dopravní situace při výjezdu z Kyselovské ulice do křižovatky ve Slavoníně

Tabulový vrch → Potřeba opravy všech chodníků, které jsou poškozovány při výkopových pracích  Nedostatek parkovacích míst v ulici Jílová  Nutno nahradit pokácené stromy v ulici Růžová

Neředín → Hnutí ProOlomouc pomáhalo chránit zeleň a řešit dopravu při projednání regulačního plánu Norská → Chybějí cyklostezky, například od třídy Míru ke Globusu  Nedostatek laviček pro seniory  Na křižovatce ulic Pražská a Erenburgova schází přechod  Jsou potřeba rekonstrukce ulice Norská s ochranou lipové aleje a úprava Tererova náměstí

Extrémně nebezpečné přecházení v ulici Pražská

Nová Ulice → Nutno vybudovat parkovací stání v ulici I. P. Pavlova (v úseku mezi ulicemi Okružní a Mošnerova) → Křižovatku ulic I. P. Pavlova a Okružní je potřeba přestavět na kruhovou  V Mošnerově ulici chybí chodník  V horní části Hněvotínské ulice je potřeba přechod  Chybí propojení Povelu a Tabulového vrchu pro cyklisty

Nové Hodolany → Urgentní jsou opravy chodníků na Masarykově třídě → Je potřeba úplná rekonstrukce Masarykovy třídy včetně stromořadí a řešení parkování  Nezbytná oprava střechy podchodu v přednádraží u vyústění před krajským úřadem   Čeká se na zpevnění komunikace mezi ulicí U Podjezdu a sídlištěm na Černé cestě

Chodníky v Masarykově ulici jsou ve špatném stavu. Jsou na nich nelogicky umístěny některé předzahrádky. Pruh zeleně je na mnoha místech prošlapán na hlínu.

Nové Sady → Nutná údržba zanedbávaného parčíku v Polské ulici u zastávky autobusů Smetanovy sady →  Oprava dětského hřiště a obnova zeleně v Družební ulici  → Je třeba vyřešit problematický průjezd ulicí V Kotlině

Nový Svět → Místo brownfieldu bývalých kasáren by město mělo vykoupit pozemky a vybudovat novou městskou čtvrť  Doplnit chodník podél komunikace od ulice U Rybářských stavů k ulici Rybářská  → Holický les potřebuje oživení– dětské a workout hřiště, inline stezky  Využívejme železniční tratě ve městě pro hromadnou dopravu

Olomouc – střed → Upravit prostor Tržnice – ProOlomouc prosazuje koncepčně řešit tržnici a staré autobusové nádraží jako jeden urbanistický celek  → Je potřeba rekonstrukce autobusové zastávky v Legionářské ulici ve směru na Lazce  Málo zeleně – důležité je osázení vzrostlými stromy kvůli snížení teploty  Omezení vizuálního smogu → Musíme najít řešení „chátrajících domů“ v centru města  → Třída Svobody si zaslouží revitalizaci: celý prostor zkultivovat, zlepšit podmínky pro chodce a cyklisty

Koncepčně řešit Tržnici a staré autobusové nádraží

Olomouc – západ → Zajistit volný průchod a provizorní přechod přes železniční trať mezi ulicemi Na Trati a Václavkova, než dojde k vybudování nového přechodu nebo podchodu  → Prioritou je realizace úprav vnitrobloku v ulici Albertova

Pavlovičky → Klíčové je vybudování východní tangenty ve variantě, která zachová spojení z Chválkovic na Svatý Kopeček  → Výstavba cyklostezky v trase stávající pěšiny z Chválkovické ulice k ZŠ Gorkého  Opravy chodníků a rekonstrukce hřiště v Lindnerově ulici

Povel → Musí se dokončit revitalizace sídliště Povel  Nutno vyřešit úzké chodníky plné výmolů  Nezbytné je vytvořit dostatek parkovacích míst v okolí školy  Najdeme kvalitní řešení pro brownfield vojenských opraváren  Povel potřebuje lepší práci města se zelení

Radíkov → Racionální řešení východní tangenty, tak aby zůstal příjezd na trase Chválkovice – Svatý Kopeček – Radíkov →  Chybí vodorovné dopravní značení mezi Radíkovem a Svatým Kopečkem, které by zvýšilo bezpečnost řidičů → Zbývá dořešit cestu v ulici Na Suchých Loukách

Řepčín → Řešení havarijního stavu vodovodní sítě v Řepčíně  Rekonstrukce vodovodu a příjezdové cesty k ZŠ Svatoplukova okolo kapličky sv. Isidora, včetně chodníku pro pěší  Přes trať v Křelovské ulici potřebují chodci nové řešení nebezpečného přechodu

Slavonín →Nejtíživější je problém dopravy v ulici Jižní – kvůli hustému provozu téměř nelze přejít na druhou stranu, chybí radary  Přechody pro chodce v ulicích Zolova „U Kapličky“ a Jižní nejsou bezpečné →  Je potřeba čištit a sekat břehy toku Nemilanky

Staré Hodolany → Zoufale chybí plochy zeleně v ohromné rozloze vyasfaltovaných průmyslových areálů  Schází značení pro cyklisty  Nevyřešená náhradní autobusová doprava v prostoru za vlakovým nádražím  → Je důležité odstranit velkou parkovací zátěž malých uliček v okolí nádraží, nemohou projet popeláři, hasiči a podobně

Důsledky divokého parkování U Ambulatoria

Svatý Kopeček → Infrastruktura neodpovídá turistické zátěži   Nedořešené parkování bez WC a odpadkových košů → Ostudná podoba velmi navštěvovaného Sadového náměstí   Chybí kulturní dům a multifunkční sportoviště  Dál preventivně řešit potíže s bezdomovci a opilci v souvislosti s provozem Domova Sv. Anežky

Sadové náměstí potřebuje rekonstrukci

Topolany → Chodníky v ulicích Bílkova, U Sv. Jana a Nedbalova potřebují opravit →  Nezanedbávat péči o živé ploty → Podstatné je vyřešení dopravního nesmyslu na mostě přes dálnici D35, který měl být jen provizoriem →  Chybí cyklostezka do Olomouce

Týneček →Je potřeba dokončit připravovaný přechod pro chodce v ulici Šterberská  Nutno zpomalit rychlé průjezdy aut v ulici Bohuslava Martinů kvůli bezpečnosti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top