skip to Main Content

Co pálí městské části, víme přímo od vás. Je čas to začít řešit

Olomouc musí být příjemná a fungující ve všech čtvrtích. Známe problémy městských částí i centra dokonale – podněty jsme poctivě čerpali od vás samotných po celé volební období. Období přehlížení musí skončit.

Černovír – Hradisko → Revitalizace zanedbaného okolí Kláštera Hradisko → Měření rychlosti v ulici Jablonského pro bezpečnost chodců  Chybějící kanalizace v ulicích  → Informovanost o protipovodňových úpravách

Droždín  Chybí cyklostezka mezi Samotiškami a Bystrovany  → Schází přechody přes hlavní silnici, existující neodpovídá předpisům  Není společenský sál nebo tělocvična  → Mateřská školka potřebuje rekonstrukci

Nebezpečný přechod pro chodce na ulici Pplk. Sochora v Droždíně. Přechod není označený, nemá předepsané osvětlení a jeho délka 13 metrů je dvakrát větší, než dovoluje norma.

Hejčín Nové dopravní napojení mezi Řepčínem a Hejčínem tak, aby nákladní doprava nadměrně nezatěžovala obytné části Erenburgovy ulice  Přidání odbočovacího pruhu v ulici Erenburgova na křižovatce „U Anči“

Holice  ProOlomouc usiluje o bezpečnou cyklostezku podél ulice Holická  Mnoho ulic je ve velmi špatném stavu → V jiných chybí kanalizace  V Hamerské ulici i po rekonstrukci chybí přechody a neudržuje se chodník  → Nejsou propojené chodníky v Keplerově naproti hřbitova

Chomoutov → Chybí cyklostezka do Olomouce  Městská část je přetížena osobní i těžkou dopravou ze směru od Šternberka kvůli kolonám na Chválkovické  → Chybí workout hřiště a společenský sál

Chválkovice → Naše hnutí pomáhá obyvatelům ulice Na Zákopě v boji proti vzniku nového kovošrotu  Prosadili jsme přípravu přechodu na Chválkovické z cyklostezky do Kubátovy  Prostor kolem kostela potřebuje upravit  Je nutné vyřešit parkování na Selském náměstí  Chceme zachovat propojení Chválkovice – Samotišky

Zachovejme silnici na Sv. Kopeček

Lazce → Stav ulice Na Letné, včetně chodníku, je katastrofální  Obnova Černé cesty v úseku od Mlýnského potoka po Letnou  Na poli mezi sídlištěm a Mlýnským potokem prosazujeme veřejně přístupnou zeleň  Je potřeba rekonstrukce přetížené ulice Florykovy

Ulice na Letné v havarijním stavu

Lošov  Nutná oprava ulice Zlaté Doly  Musí zůstat silniční spojení ze Samotišek přes východní tangentu do Chválkovic  Je potřeba vyřešit opravu ulice Liškovská v záruční době  Nezbytné zajistit ranní školní spoj MHD s dojezdem do Ladovy ulice

Nedvězí  Chybí přechod pro chodce v ulicích Jilemnického a Neklanova a chodník z Nedvězí na hřbitov  Zůstává neřešený špatný stav vozovky na křižovatce ulic Jilemnická a Prašná  Rybník je opakovaně znečištěný a opravu potřebuje i dětské hřiště

Nemilany → Nové a nesmyslné dopravní značení „zóna 30“ na celém území Nemilan a v ulici Kyselovská je nadbytečné a není dodržováno  Trvá nevyřešená dopravní situace při výjezdu z Kyselovské ulice do křižovatky ve Slavoníně

Tabulový vrch → Potřeba opravy všech chodníků, které jsou poškozovány při výkopových pracích  Nedostatek parkovacích míst v ulici Jílová  Nutno nahradit pokácené stromy v ulici Růžová

Neředín → Hnutí ProOlomouc pomáhalo chránit zeleň a řešit dopravu při projednání regulačního plánu Norská → Chybějí cyklostezky, například od třídy Míru ke Globusu  Nedostatek laviček pro seniory  Na křižovatce ulic Pražská a Erenburgova schází přechod  Jsou potřeba rekonstrukce ulice Norská s ochranou lipové aleje a úprava Tererova náměstí

Extrémně nebezpečné přecházení v ulici Pražská

Nová Ulice → Nutno vybudovat parkovací stání v ulici I. P. Pavlova (v úseku mezi ulicemi Okružní a Mošnerova) → Křižovatku ulic I. P. Pavlova a Okružní je potřeba přestavět na kruhovou  V Mošnerově ulici chybí chodník  V horní části Hněvotínské ulice je potřeba přechod  Chybí propojení Povelu a Tabulového vrchu pro cyklisty

Nové Hodolany → Urgentní jsou opravy chodníků na Masarykově třídě → Je potřeba úplná rekonstrukce Masarykovy třídy včetně stromořadí a řešení parkování  Nezbytná oprava střechy podchodu v přednádraží u vyústění před krajským úřadem   Čeká se na zpevnění komunikace mezi ulicí U Podjezdu a sídlištěm na Černé cestě

Chodníky v Masarykově ulici jsou ve špatném stavu. Jsou na nich nelogicky umístěny některé předzahrádky. Pruh zeleně je na mnoha místech prošlapán na hlínu.

Nové Sady → Nutná údržba zanedbávaného parčíku v Polské ulici u zastávky autobusů Smetanovy sady →  Oprava dětského hřiště a obnova zeleně v Družební ulici  → Je třeba vyřešit problematický průjezd ulicí V Kotlině

Nový Svět → Místo brownfieldu bývalých kasáren by město mělo vykoupit pozemky a vybudovat novou městskou čtvrť  Doplnit chodník podél komunikace od ulice U Rybářských stavů k ulici Rybářská  → Holický les potřebuje oživení– dětské a workout hřiště, inline stezky  Využívejme železniční tratě ve městě pro hromadnou dopravu

Olomouc – střed → Upravit prostor Tržnice – ProOlomouc prosazuje koncepčně řešit tržnici a staré autobusové nádraží jako jeden urbanistický celek  → Je potřeba rekonstrukce autobusové zastávky v Legionářské ulici ve směru na Lazce  Málo zeleně – důležité je osázení vzrostlými stromy kvůli snížení teploty  Omezení vizuálního smogu → Musíme najít řešení „chátrajících domů“ v centru města  → Třída Svobody si zaslouží revitalizaci: celý prostor zkultivovat, zlepšit podmínky pro chodce a cyklisty

Koncepčně řešit Tržnici a staré autobusové nádraží

Olomouc – západ → Zajistit volný průchod a provizorní přechod přes železniční trať mezi ulicemi Na Trati a Václavkova, než dojde k vybudování nového přechodu nebo podchodu  → Prioritou je realizace úprav vnitrobloku v ulici Albertova

Pavlovičky → Klíčové je vybudování východní tangenty ve variantě, která zachová spojení z Chválkovic na Svatý Kopeček  → Výstavba cyklostezky v trase stávající pěšiny z Chválkovické ulice k ZŠ Gorkého  Opravy chodníků a rekonstrukce hřiště v Lindnerově ulici

Povel → Musí se dokončit revitalizace sídliště Povel  Nutno vyřešit úzké chodníky plné výmolů  Nezbytné je vytvořit dostatek parkovacích míst v okolí školy  Najdeme kvalitní řešení pro brownfield vojenských opraváren  Povel potřebuje lepší práci města se zelení

Radíkov → Racionální řešení východní tangenty, tak aby zůstal příjezd na trase Chválkovice – Svatý Kopeček – Radíkov →  Chybí vodorovné dopravní značení mezi Radíkovem a Svatým Kopečkem, které by zvýšilo bezpečnost řidičů → Zbývá dořešit cestu v ulici Na Suchých Loukách

Řepčín → Řešení havarijního stavu vodovodní sítě v Řepčíně  Rekonstrukce vodovodu a příjezdové cesty k ZŠ Svatoplukova okolo kapličky sv. Isidora, včetně chodníku pro pěší  Přes trať v Křelovské ulici potřebují chodci nové řešení nebezpečného přechodu

Slavonín →Nejtíživější je problém dopravy v ulici Jižní – kvůli hustému provozu téměř nelze přejít na druhou stranu, chybí radary  Přechody pro chodce v ulicích Zolova „U Kapličky“ a Jižní nejsou bezpečné →  Je potřeba čištit a sekat břehy toku Nemilanky

Staré Hodolany → Zoufale chybí plochy zeleně v ohromné rozloze vyasfaltovaných průmyslových areálů  Schází značení pro cyklisty  Nevyřešená náhradní autobusová doprava v prostoru za vlakovým nádražím  → Je důležité odstranit velkou parkovací zátěž malých uliček v okolí nádraží, nemohou projet popeláři, hasiči a podobně

Důsledky divokého parkování U Ambulatoria

Svatý Kopeček → Infrastruktura neodpovídá turistické zátěži   Nedořešené parkování bez WC a odpadkových košů → Ostudná podoba velmi navštěvovaného Sadového náměstí   Chybí kulturní dům a multifunkční sportoviště  Dál preventivně řešit potíže s bezdomovci a opilci v souvislosti s provozem Domova Sv. Anežky

Sadové náměstí potřebuje rekonstrukci

Topolany → Chodníky v ulicích Bílkova, U Sv. Jana a Nedbalova potřebují opravit →  Nezanedbávat péči o živé ploty → Podstatné je vyřešení dopravního nesmyslu na mostě přes dálnici D35, který měl být jen provizoriem →  Chybí cyklostezka do Olomouce

Týneček →Je potřeba dokončit připravovaný přechod pro chodce v ulici Šterberská  Nutno zpomalit rychlé průjezdy aut v ulici Bohuslava Martinů kvůli bezpečnosti

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top