skip to Main Content

Chceme město krásnější, zdravější a bezpečnější

řešení ProOlomouc

Novým vínem nemohou být naplněny staré měchy, roztrhly by se. Možná je tohle jeden z důvodů, proč se naprostá většina důležitých městských investic plánuje podle zásad 80. let minulého století. Stejně by mohla dopadnout i rekonstrukce Třídy 1.máje, která je více než desetiletí v havarijním stavu. Tramvajová trať má dokonce výjimku od drážního úřadu, aby mohla být provozována.
K plánu rekonstrukce ulice nebyli přizváni vítězové architektonické soutěže (Petr Malý a Otto Schneider), jak vyžaduje zákon, ale rovnou se jí zmocnili dopravní inženýři, kteří prostor pojali jako dopravní silnici, přesněji řečeno jako kanál, kterým mají co nejrychleji protéci auta, tramvaje i chodci. Chodníky nebudou širší, jak by leckdo čekal, ale na řadě míst se zúží ve prospěch nových parkovacích míst. Tam, kde by mohly být zahrádky kaváren, lavičky nebo stromy, bude jen další pruh pro rychlé prosvištění automobilů. Ulice bude navíc vyzdobena trakčními stožáry, jaké známe z nových železničních koridorů. Výsledek je vlastně logický, dopravní inženýr přece nezná jiné funkce ulice, než dopravní. Neví, že ulice může sloužit také k prodlévání, rekreaci, korzování nebo nakupování.
Dopravně pojaté řešení ulice je po přednádražním prostoru nebo mostu na Masarykově třídě další ukázkou toho, jak zoufale městu chybí útvar hlavního architekta.
[ezcol_2third]

 
[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end] [action animation=““] Naše řešení
V současnosti se podobné ulice řeší jako zklidněné pěší zóny se spoustou kaváren a míst k sezení nebo obyčejnému prodlévání. Z řady jiných míst je prokázáno, že tramvaje bezpečnému pěšímu pohybu nebrání.[/action] [/ezcol_1third_end] Chceme, aby bylo město plánováno podle současných principů, podle zásad, které používá Evropa 21.století. Chceme klidnou ulici s jasnou preferencí chodců, kteří nemají místem jen protéci, ale mají možnost se i zastavit. Chceme pěší zónu, do které vjíždí jen nezbytně nutná automobilová doprava. Chceme takovými investicemi podporovat drobné a střední podnikatele, neboť je z obdobných realizací prokázáno, že zklidněná ulice produkuje nové zákazníky rozmanitých služeb.
Porovnejte naše řešení s plánem, který chystá radnice. Pomozte nalít nové víno do nových měchů, výsledek se určitě dostaví.
[ezcol_2third]  
[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end] [action animation=““] Řešení podle radnice
Rekonstrukcí se fakticky jen obnoví současný nevyhovující stav. Chodníky se navíc na řadě míst zúží, přibudou parkovací místa pro automobily a trakční stožáry.[/action] [/ezcol_1third_end]

1 komentář k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top