skip to Main Content

Červnové zastupitelstvo 2017: zahrady u Hradiska a ITI bez pojistky

 
Opoziční zastupitelé často žádají o informace. Tentokrát jsme dostali zprávu o činnosti městské policie. Informacemi nabitý dokument obdržely kluby od ředitele Pavla Skalického (pokud někdo projeví zájem, optám se na možnost uveřejnění). Nadnesl jsem, že podobné zprávy by mnozí zastupitelé uvítali i o městských akciových společnostech; primátor mě odkázal na daleko stručnější výroční zprávy. Také se mluvilo o tom, že ani kontrolní výbor, ani jednotlivé kluby zastupitelů vč. našeho si neví rady s připomínkami pana Chladnucha ke správě bytových družstev. ANO připomínkovalo zveřejňování smluv v registru. Za ProOl jsem přivítal, že se město postavilo ve správním řízení za ochranné pásmo památkové rezervace zpochybněné developerem Šantovky Tower.
V majetkoprávních záležitostech se zastupitelé podrobněji věnovali prodeji rozsáhlých zahrad u Klášterního Hradiska, ze kterých veřejnost zná jen dlouhou zeď podél Černé Cesty. O zahrady požádala vojenská nemocnice (resp. stát). Hodlá tam zřídit parkoviště, heliport a ve zbylé části ponechat zahrady. Zahrady jsou dlouhodobě neudržované a barokní zeď vyžaduje nákladnou opravu; koalice proto ráda kývla na nabídku a byla ochotna přistoupit na velmi nízkou prodejní cenu 5 mil.

hfdfhdf
územní plán, žlutě plochy veřejné rekreace
hradiskoo
využití zahrad (podklad zastupitelstva)
Protože v územním plánu jsou plochy zahrad vyznačeny jako plochy pro veřejnou rekreaci, navrhli jsme, aby do smluv byla včleněna podmínka, že zahrady zůstanou (v rozumném režimu) přístupné veřejnosti. Také jsme nesouhlasili s prodejem malé části zahrady klubu Junáků, aby se historická zahrada majetkově dál nedrobila. Navrhli jsme, aby si pozemek město ponechalo a dál jej Junákům pronajímalo. Pan Feranec z ANO se pozastavoval nad nízkou prodejní cenou.
Připomínky a návrhy opozice vytočily pana primátora a radního Petříka tak, že přešli až k demagogickým argumentům (např. že že zpochybňujeme dobré úmysly vojenské nemocnice) a zvednutým hlasem pana primátora diskuze skončila. Koalice samozřejmě prodej zahrad schválila. S kolegou Pavlem Grasse jsme se při dalším hlasování zdrželi např. v případech, které se týkaly úprav Dolní Novosadské, přechodu na ul. Dlouhá či drahého výkupu pro tramvajovou trať na Novosady (od Billa Reality), naopak jsme podpořili město ve sporu o pozemky ve Slavoníně v místě plánované ulice Hraniční (chybějící 4 rameno křižovatky u OBI).
Poté byly na řadě změny letošního rozpočtu. Požádali jsme o vysvětlení k několika pokutám, např. za vyměřených 2,6 mil. finančním úřadem za porušení rozpočtové kázně na odboru informatiky. V rozpočtu se vedle dlouhé řady oprávněných výdajů opět objevily trochu divné položky. Například 34 000,- pro 34. narozeniny U-klubu, 1,5 mil. na letní přípravu hokejistů klubu HC Olomouc, 257 000,- za 3 solárně-USB-wifi lavičky, 100 tisíc pro projekt Graffitilinks 1) či 50 tisíc na knihu Historie Rocku od 60. do 90. let 20. stol.. Kočka Ola zlevnila ze 400 tisíc na 330.
01
kašna na Kollárově nám.
03
princip zpřístupnění památníku
Při jednání o rozpočtu jsem připomínkoval dva problematické projekty. Přesun fragmentů z kašny na Kolárově náměstí do parku kvůli chystané rekonstrukci znamená podle mého názoru destrukci uměleckého díla, na kterém se podíleli nedávno zemřelý olomoucký architekt Tomáš Černoušek a sochaři Ivan Theimer a Josef Stárek. Rovněž jsem zmírnil, že plán rekonstrukce okolí památníku Rudé armády ponechává památník prostorově odtržený od okolního parku. Byl jsem za architektonický exkurz možná oprávněně pokárán panem náměstkem Majorem; je to ale obecný problém: když mluvíme o výdajích, neměli bychom mluvit i o kvalitě toho, co za městské peníze pořizujeme?
vyhledd
plán investic do roku 2020
Následoval bod, který koalice připravila podle našeho názoru formálně – rozpočtový výhled 2018-2020. Proč formálně? Bez objasnění výhled počítá s tím, že peníze pro školy, příspěvkové organizace či pro sportovní zařízení zůstanou na současné výši, ačkoliv výdaje například pro divadlo trvale rostou a koalice chystá velké nákupy sportovišť. Růst výdajů opět bez odůvodnění koalice plánuje u veřejných služeb. Prolobovali si to Dopravní podnik či Technické služby?
Kritizovali jsme, že město počítá zachovat výši příjmu z hazardu (110 mil. ročně). Podle programu ProOlomouc by radnice měla postupně herny omezovat a snižovat závislost rozpočtu na penězích z hazardu. Tyto peníze dnes na jedné straně pomáhají třeba kultuře a sportu, na druhé straně vytváří sociální problémy (Olomoucko je podle tisku oblastí, kde se nejvíc obyvatel léčí z patologické hráčské závislosti).
Největší výhradu máme ovšem k investicím – koalice plánuje jejich setrvalý pokles. Rozuměj: my budeme utrácet, ti co přijdou po nás budou platit dluhy. Hlasovali jsme proti. Potom se schvaloval závěrečný účet a účetní uzávěrka za rok 2016. Protože s hospodařením koalice nesouhlasíme, zdrželi jsme se.
letní kino, foto Mapy Google
Následovalo jednání o souboru změn č. I A územního plánu. Pavel Grasse připomínkoval řadu drobností, jako hlavní problém ale vidíme to, že koalice v územním plánu opět nechala možnost obcházet svrchovanost zastupitelstva při rozhodování o změnách územního plánu. Klička s územními studiemi, s jejíž pomocí developeři ‚umí‘ stavět i na veřejných plochách nebo plochách komunikací, asi koalici vyhovuje. My takový stav považujeme za protiprávní a když se nám nepodařilo prosadit opravu, hlasovali jsme proti.
V následujícím bodu jsme naopak podpořili pořízení změn regulačního plánu olomouckého centra (budou se týkat například umožnění přestavby hospody Hoblina v areálu letního kina či reflektování změn, které již proběhly).
Poté zastupitelstvo schválilo smlouvu s městem Přerov o finančním příspěvku Přerova na administraci dotačního programu ITI. Na mou otázku, zda se radnici podařilo uzavřít pojištění pro případ chyb při administraci dotací, za které nese město Olomouc odpovědnost, odpověděl tajemník pan Večeř, že makléři hodnotí riziko jako příliš vysoké a pojištění se nepodařilo uzavřít. Nikdo z radních se nevyjádřil, jak chce město riziko budoucích, možná nemalých pokut eliminovat.
sittte
ulice Camilla Sitteho (modře) promítnutá do Sitteho plánu
Burian-Vaclav-Foto-Zuzana-Burianova1-Kopie
Václav Burián (foto Zuzana Burianová)
Zastupitelstvo poté schválilo poskytnutí 2 mil. daru hasičům, nové přísedící Okresního soudu, změny ve zřizovacích listinách a zástupce na valné hromady akciovek. Schvalovaly se názvy ulic: nově budeme mít vedle Šantovy ulice ulici Camilla Sitteho (díky ojedinělé spolupráci koalice a P. Grasseho, který navrhl použít celé jméno významného urbanisty), dále například v Nedvězí bude po olomouckém novináři a polonistovi pojmenovaná ulice Václava Buriana.
Požádal jsem pana náměstka Žáčka, aby na některém z příštích zastupitelstev informoval, zda se podařilo s Veolií domluvit zvýšení odvodu peněz do rozpočtu města a zda se město začalo připravovat na ukončení smlouvy s VHS v roce 2020, jak doporučila městu poradenská firma. Pro špatnou docházku byl odvolán z kontrolního výboru pan Vojtěch Pikal (Piráti) a místo něj byla zvolena paní Dana Calábková.
V Různém vystoupil občan pan Petr Pořízka a požádal, aby město neprodávalo bývalou školní jídelnu v Nemilanech a ponechalo ji k užívání jako klubovnu turistickému oddílu, který vede. V diskuzi radní zmínili, že pokud si město budovu ponechá, měl by budoucí uživatel projít transparentním výběrem, že zájemců může být víc. Navrhli jsme, aby objekt byl přeměněn v komunitní zařízení a spolky mohly jeho prostory užívat flexibilně.
Na závěr jsem před již poloprázdným sálem přednesl problém utajovaných smluv s firmou SMC Development a požádal náměstky pány Majora a Šnevajse, kteří smlouvy spolupředkládali v roce 2010 tehdejšímu zastupitelstvu, aby se zasadili o vyjasnění sporných ustanovení, která jsou podle posudku akvokátní kanceláře Konečný možná protiprávní. Také jsem znovu požádal, aby byly konečně pořízeny objektivní a i pro laiky srozumitelné vizualizace Šantovky Tower z důležitých průhledů městem a mapy viditelnosti (více >> zde). Z vedení města nikdo nereagoval.
 
 
 

  • 1) výňatek z návrhu rozpočtové změny: žadatel: Cafe Factory System • zdůvodnění: Graffitilinks – můj autorský, časově neomezený projekt, založen na interaktivitě veřejnosti. Vycházím z toho, že lidé od nepaměti inklinují k zanechávaní osobních vzkazů (čmáranic, panfletů atd.) na veřejném místě. Jde o poselství napříč časem. To je obsah projektu. Formu tvoří čtvercové tabulky z kovu seřazené vedle sebe. Lidé své poselství, napíší, nakreslí (černobíle) na papír daného formátu a pak nám ho pošleš poštou (mailem). Za stanovený poplatek se vzkaz přenese (fotocestou a leptem) na kovovou tabulku a následně umístí na Zeď vzkazů. Tabulky budou tvořit rastr na zdi ve veřejně přístupném prostoru, s možností rozšiřování „ otabulkované plochy ”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top