skip to Main Content

na redakční radě lednových Radničních listů

Na dnešní redakční radě Radničních listů jsem za ProOl vznesl návrh na stručné informování o soudním sporu investora Šantovka Tower s městem Olomouc a o tom, jak si občané i magistrát zvykají na nový územní plán.
Soudní spor nechce vedení radnice v nynější fázi komentovat, aby si nezkomplikovalo své postavení ve sporu. Výsledek prvního kola by měl být znám do konce ledna; snad poté by mohla radnice o sporu informovat. Skutečnost, že by hrozící zrušení účinnosti územního plánu nebo jeho části mohlo otevřít znovu dveře pro Šantovka Tower či jiné výškové budovy, byla prý dostatečně prezentována v denním tisku.
Informování  o práci s novým územním plánem v únorovém čísle RL bylo diskutováno, ale zatím ne dohodnuto.
Na výzvu jsme zpracovali několik návrhů na celkovou úpravu Radničních listů. Hlavní z nich jsou, aby opozice měla možnost se vyjadřovat i v úvodnících, zřízení rubriky krátkých heslovitých zpráv, rubriky „veřejný prostor“ věnované diskuzi o významných projektech a veřejném prostoru obecně, a rubriky „co trápí občany“ o malých i větších ‘kauzách‘ typu psí krematorium, kovošrot Pavlovičky, hřiště na sídlišti Nové Sady apod.. Diskuze o případných úpravách podoby Radničních listů se bude konat následně.
 
Návrh na doplnění lednového čísla RL:
• přinést informaci o soudním sporu SMOL s investorem Šantovka Tower
– kdo jsou účastníci sporu a co je podstatou sporu
– informovat o tom, co by případné zrušení účinnosti UP nebo části UP mohlo znamenat – tedy opětovné otevření možnosti stavět výškové stavby, i v blízkosti historického centra
– informovat o postoji RMO k tomuto sporu – zda vedení města stojí o to, aby město spor vyhrálo, či zda má k výsledku indiferentní postoj
– dosavadní vývoj sporu
 
Návrh pro únorové číslo RL:
• přinést informaci o územním plánu
– uvést první poznatky stavebního úřadu a OKR a pokud možno i občanů s praktickým používáním nového územního plánu
– informovat o požadavcích na změny ÚP (vzhledem k vystoupením podnikatelů při schvalování UP) a jak jsou tyto požadavky zpracovány
– informovat o tom, zda radnice (OKR ?) připravuje nějaké další systémové kroky k naplňování nebo eventuálně revizi ÚP
 
Návrh systémových změn:
1. návrh • úvodník / editorial – navrhujeme, aby v části čísel RL byli autory úvodníku představitelé opozice
2. návrh • zavést rubriku ‘krátké zprávy’ (název?) …. 1-3 řádkové, heslovité informování o důlezitých městských aktualitách, které nejsou rozvedeny jinde v RL
3. návrh • zavést rubriku ‘veřejný prostor‘, ve které by byly zveřejňované a diskutované uvažované projekty typu nová úprava Tržnice, SEFO, vodácký kanál apod., ale i více ‚měkká‘ témata typu cyklodoprava, vánoční trhy..
4. k diskuzi • vytvořit rubriku “pohledem ……”   např. pohledem dopravního policisty, pohledem hasiče, pohledem vodohospodáře, pohledem architekta  atd. .. populárně-odborné články konkrétních externích autorů – odborníků s eduklativním cílem .. seznamovat s problematikou, která nějakým způsobem trápí nebo zajímá občany
5. k diskuzi • vytvořit rubriku “co trápí občany” .. a uvádět v ní stručně konkrétní malé i velké problémy a kauzy – iniciovat diskuzi s občany, zpětnou vazbu pro politiky, posilovat identifikaci občanů s jejich městem (např. malé ‘kauzy‘ psí krematorium, kovošrot Pavlovičky, hřiště na sídlišti Nové Sady apod.)
 
 
 

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top