skip to Main Content

Neředínský horizont: lesopark nebo sídelní kaše?

ProOlomouc

Navzdory oficiálně podaným námitkám několika stovek obyvatel Neředína, Tabulového vrchu a Nové Ulice se olomoucká radnice zastoupená Martinem Novotným (pověřeným zastupitelem pro územní plán) chystá znehodnotit další rozsáhlou část nezastavěného území.
Neředínský horizont je v krajinářské studii, kterou si olomoucký magistrát objednal, označený jako oblý terénní hřbet Tabulového vrchu ohraničený na severu výšinou Neředínského fortu č. XV a na jihu oblým ostrohem u bývalé Prachárny (nad heliportem záchranné služby), jehož výraznou hodnotou je nezastavěnost jako protiváha ke kompaktně zastavěnému území západní části města.
Mimo toto přibližně stohektarové území Neředínského horizontu vytyčuje zmíněná studie jakési ochranné pásmo, které prostorově a vizuálně s Neředínským horizontem souvisí. Jinými slovy, nová výstavba v tomto ochranném pásmu může poškodit předmět ochrany, tedy Neředínský horizont a jeho hlavní výrazovou hodnotu – nezastavěnost. Celé území o výměře větší než 300 hektarů je vymezeno ulicemi I.P.Pavlova, Okružní a Třídou Míru a rychlostní silnicí R35.
Nezastavěnost Neředínského horizontu má ale ještě jiný význam než prostá nezastavěnost krásných olomouckých parků. Tato část území je významná především svou vyvýšeností nad městem, která dává městskému člověku vzácný dar, prožitek otevřené krajiny s výhledem na věže olomouckých chrámů, na Nízký Jeseník a dominantu baziliky Navštívení na Svatém Kopečku na východě a na Velký Kosíř a Drahanskou vrchovinu na západě. Tento význam je umocněn tím, že je toto území vzdálené pouhých 10 minut chůze z přilehlých panelových sídlišť a na jeho hranicích se nachází tři konečné stanice kapacitních a hustě frekventovaných linek mhd. Místo je tak vhodné i na krátkodobou každodenní rekreaci.
[ezcol_2third]

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end][action animation=““]Veduta města, kterou v minulosti zobrazovali malíři, má pozadí tvořené úpatím Nízkého Jeseníku a bazilikou na Svatém Kopečku. Zjistili jsme, že zastavění přilehlých ploch rodinnými domky omezí možnost výhledů z hřbetu dlouhého 1,5 km až o 80%. Panorama Olomouce by bylo viditelné jen z několika málo míst.[/action][/ezcol_1third_end]
 
Touto optikou se pak jeví až tragikomicky to, že se město v budoucích letech chystá vynaložit značné finanční prostředky z městské kasy na znehodnocení tohoto rekreačního potenciálu (výstavbou nových cest, inženýrských sítí a jejich následnou údržbou pro několik málo domů, které bude tato sídelní kaše obsahovat) a o kus dál se za neméně peněz snaží vytvořit rekreační Holický les na orné půdě, na místě, kde není žádná linka mhd a které není v pěší dostupnosti nejen žádného obydlí, ale ani průmyslových zón a je tak více než pravděpodobné, že tato městské investice skončí velkým fiaskem.
Z Neředínského horizontu existují krásné výhledy na panorama historické Olomouce s věžemi kostelů. Veduta města, kterou v minulosti zobrazovali malíři, má pozadí tvořené úpatím Nízkého Jeseníku a bazilikou na Svatém Kopečku. Zjistili jsme, že zastavění přilehlých ploch rodinnými domky omezí možnost výhledů z hřbetu dlouhého 1,5 km až o 80%. Panorama Olomouce by bylo viditelné jen z několika málo míst.
Znehodnocením by pochopitelně došlo i novou prostorovou strukturou místa, kdy místo zeleného porostu by byl rekreující se člověk obklopen osídlenou a vyasfaltovanou předměstskou džunglí. Zastavěn má být totiž nejen východní svah Neředínkého horizontu, ale i prostory podél bývalé stezky směřující do Hněvotína, vedle vojenského hřbitova.
Kauza Neředínského horizontu skrývá ale značné riziko i v případě, že zástavba území nikdy nezačne. Je totiž otázkou, zda by město nemuselo majitelům parcel vyplatit vysoké náhrady, pokud by chtělo území znovu změnit na nezastavitelné.
Velmi úzká skupina zvolených zástupců města tak opět spolupracuje s velmi úzkou skupinou místních podnikatelů na projektu, jehož cílem není zkvalitnění veřejného prostoru, ale jeho privatizace.
Je znepokojující, že si představitelé města neumějí představit jiné využití Neředínského horizontu, než jeho téměř kompletní zastavění příměstským typem zástavby, pro který se už nejen v odborných kruzích vžil název sídelní kaše. Lokalita přitom skrývá velký potenciál pro celoměstskou rekreaci, spojenou s dosud plně nevyužitým fenoménem zachovalých pevnostních fortů. Samotný hřbet Neředínského horizontu pak vyzývá k revitalizaci na vycházkovou promenádu s příměstským rekreačním lesoparkem, vyhlídkovými terasami a hospodami.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top