skip to Main Content

Skrytý dluh v olomouckém vodárenství

Nedávno v pražských Dejvicích po požití kontaminované vody onemocnělo asi 460 lidí, odstávka vody postihla 32 tisíc lidí. Proč o tom mluvíme v Olomouci? Protože máme obavy, že podobná situace může nastat i v našem městě. Tady jsou fakta z veřejně dostupných zdrojů.

V roce 2000 uzavřely Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Statutární město Olomouc a Město Uničov smlouvy s privátní společností Středomoravská vodárenská,a.s. na 20 let. Stručně řečeno – vlastníci vodovodů a kanalizací pronajali obecní infrastrukturu soukromé společnosti, filiálce společnosti CTSE, a.s.

Tehdy uváděné důvody pronájmu byly, že renomovaný strategický investor přinese know-how, stabilní placení nájemného, poskytnutí výhodných úvěrů a realizace ‚smluvních investic‘. Smluvní vztahy byly několikrát aktualizovány. V roce 2004 schválilo zastupitelstvo prodloužení smluv do roku 2030. Olomouc má spolu s Prahou a Hradcem Králové uzavřeny nejdelší smlouvy. V tisku se uvádí, že jsou nevypověditelné.

Jak spolupráce s SMV, později MOVO, kterou dnes vlastní francouzská společnost Veolia, funguje?

Přísliby strategického partnera se naplnily zčásti. Společnost realizovala po r. 2000 několik menších infrastukturních investic a poskytla městu předplacené nájemné a půjčky na rekonstrukci části kanalizační sítě ve výši přibližně 400 mil. Kč, které dosud splácíme. Jiné výhody vneseného know-how – třeba zefektivnění vodohospodářské činnosti – se za 15 let neukázaly.

V předpokládané polovině trvání smluvního vztahu přibývají otázky nad jeho výhodností pro Olomouc. Z jednoduché analýzy výročních zpráv MOVO a městských rozpočtů vyplývají znepokojivé skutečnosti. Tou hlavní je masivní podfinancování městské vodohospodářské infrastruktury.

Za období 2002-2015 činí příjem nájemného od MOVO (SMV) cca 1,025 mld. Kč – t.j. asi 73 mil. Kč / rok.  Ve stejném období bylo investováno do infrastruktury 1,043 miliardy – t.j. 75 mil. Kč / rok. V čem je háček?

V loňském roce dokončená Koncepce vodního hospodářství města Olomouce uvádí, že nutné roční investice na obnovu a udržení provozuschopných sítí leží mezi 125 a 150 mil. Kč ročně, přičemž 125 mil. ročně je ale nedostatečné minimum.  Prostým porovnáním vyplývá, že Olomouc investuje jen 50~60 % toho, co je potřeba. Podfinacovanost sítí je dnes tedy někde mezi 450 ~ 800 mil. Kč.

 Z vodného a stočného, které Olomoučané platí, přitom odtéká ročně několik desítek miliónů korun zisku Veolii do Francie. Kolik přesně nevíme, protože MOVO už obhospodařuje řadu měst včetně Zlína a Prostějova a sama outsourcuje činnosti jiným společnostem Veolie jako je např. Česká voda. O svém hospodaření poskytuje MOVO jen minimum informací. Odhadem dnes může z Olomouce odcházet asi 35 ~ 40 mil. Kč ročně.

Desítky miliónů ročně, které končí ve Francii, v Olomouci chybí. Za 15 let jde minimálně o půl miliardy korun. Tato suma měla být investována do údržby sítí a nebyla. Hygienický kolaps, který nastal v Praze, se tak může kdykoliv stát i u nás.

Dožívající potrubí se stávají se nejen hygienickou, ale i časovanou ekonomickou bombou. Až začnou kolabovat, bude muset Olomouc investovat v krátkém čase stovky milionů. Při své zadluženosti nezbude nic jiného, než peníze získat dalším přenesením nákladů na občany.

To ale není všechno. Kvůli pronájmu infrastruktury soukromé společnosti nemůže Olomouc čerpat na vodohospodářskou infrastrukturu evropské dotace. Městu tak uniká příležitost vykrýt vlastní nedostatečné finanční zdroje. Výši dotací, které mohly jít na opravy či zlepšování infrastruktury, neumíme odhadnout, ale zřejmě se jedná opět o řád stovek miliónů korun, o které město díky smlouvě s MOVO přichází.

Problém tak dosahuje podobných finančních rozměrů jako náklady na Aquapark. Smlouvy jsou uzavřené až do roku 2030. Neví o tom občané ani někteří zastupitelé, kteří přitom mají povinnost spravovat majetek města péčí řádného hospodáře. Nemůžeme být v takové situaci nečinní a hrát něco jako ‚letadlo‘. Jestli se s údržbou vodovodů a kanalizací nic nezmění, až to letadlo spadne, zaplatíme to všichni skokovým zvýšením vodného. A ti, co to spískali, už budou dávno v důchodu.

S odvoláním na programové prohlášení koalice „Budeme odpovědně hospodařit, zaměříme se na zajištění každodenních potřeb života občanů“ ProOlomouc na červnovém zastupitelstvu navrhlo o věci jednat a požádat radu, aby k otázce financování vodohospodářské infrastruktury připravila podklady:

• technicko-ekonomické posouzení podfinancování městské infrastruktury a návrh, jak podfinancování ve střednědobém výhledu řešit,

• právní analýzu smluv vypracovanou nezávislým odborníkem,

• jednat s MOVO o vypracování auditu hospodaření MOVO,

• zprávu o možnostech čerpání dotací při stávajícím modelu olomouckého vodárenství,

• zprávu o plnění podmínek obdržených dotací na vodohospodářskou infrastrukturu.

Náš návrh ale nebyl přijat. Koalice na návrh KSČM rozhodla, že otázku otevře sama na příštím zastupitelstvu.

V článku a přílohách uvedená čísla vychází z výročních zpráv MOVO, rozpočtů Statutárního města Olomouce a výročních zpráv VaK Hradec Králové. Webové stránky o vodárenské infrastruktuře:   www.vodarenstvi.com     www.pravdaovode.cz

vod_4_1vod_5_1KVH01kvh02celek_tev
 

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top