skip to Main Content
Ochraňme Město Před Šantovkou Tower Už Na Nejbližším Zastupitelstvu

Ochraňme město před Šantovkou Tower už na nejbližším zastupitelstvu

Připravená změna územního plánu, která by zamezila kontroverzní stavbě výškové budovy Šantovka Tower /ŠTW/ již více než půl roku marně čeká na nové projednání zastupitelstvem. Pro připomenutí to podstatné z desetileté historie této kauzy:

1/ V únoru 2015 Krajský soud v Ostravě na žádost investora ŠTW zrušil v lokalitě Šantovka výškovou regulaci nové zástavby stanovenou Územním plánem města Olomouce. Od 1. ledna 2016 lze tedy v této lokalitě v ochranném pásmu městské památkové rezervace postavit stavbu libovolné výšky – tedy například budovu ŠTW vysokou 77,5 metrů jako radniční věž.

2/ Statutární město Olomouc, jak mu ukládá stavební zákon, zahájilo práce na změně územního plánu, kterou se zrušené výškové omezení znovu obnoví.

3/ Po více než třech letech příprav byla  letos tato změna konečně předložena ke schválení červnovému zastupitelstvu – dopadlo to však neslavně. Bez jakéhokoli zdůvodnění nebylo schváleno vypořádání námitek investora ŠTW proti návrhu, a tak vlastní změna nebyla zastupiteli vůbec projednána.

4/ V reakci na tento vývoj Ministerstvo vnitra ČR v říjnu tohoto roku konstatovalo stav nezákonné nečinnosti Zastupitelstva města Olomouce.

Protože se jedná o vážný problém celého zastupitelstva, nikoli jen koalice, navrhujeme tyto kroky:

1/ projednat změnu územního plánu na některém z prvních lednových zasedání rady města – požádali jsme primátora o možnost na jednání rady vystoupit,

2/ uspořádat seminář o problematice lokality Šantovka pro zastupitele, kterého bychom se účastnili v roli přednášejících,

3/ svolat zastupitelstvo k projednání změny územního plánu v únoru 2019.

Proč to nepočká na řádné zastupitelstvo v březnu 2019? Hrozí vážné nebezpečí prodlení. Na stavbu ŠTW probíhá územní řízení. V současnosti je sice přerušené, ale v nejbližší době se očekává jeho obnovení a poté může být dle zákonných lhůt již za 6-8 týdnů vydáno územní rozhodnutí. A to by znamenalo pro ŠTW definitivní zelenou. Březnové zastupitelstvo by tak již mohlo přijít pozdě.

Proč je potřeba projednat změnu územního plánu bezodkladně? Ty nejpodstatnější důvody jsou:

1/ zmíněné stanovisko Ministerstva vnitra, konstatující stav nezákonné nečinnosti zastupitelstva,

2/ uvedené nebezpečí prodlení v souvislosti s probíhajícím územním řízením na ŠTW,

3/ právo nového zastupitelstva vůbec dostat možnost vyřešit důležitou, 10 let se táhnoucí záležitost památkové ochrany olomoucké památkové rezervace,

4/ téměř tři roky trvající abnormální stav, kdy lze v lokalitě Šantovka v ochranném pásmu městské památkové rezervace jako na jediném místě v Olomouci postavit objekt bez jakéhokoli výškového omezení.

Očekáváme, že vedení města bude jednat aktivně a odpovědně.

od Moravy z jihu /zdroj NPÚ Olomouc/
z věže sv. Mořice /zdroj NPÚ Olomouc/
letecký pohled /zdroj veřejná prezentace prof. Voženílka z UP zastupitelstvu červen 2018/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top