kandidát ProOlomouc: Tomáš Pejpek

Tomáš Pejpek

Lídr s krédem „Olomouc – moravský Oxford za jedinou generaci“. Uznávaný architekt a urbanista, držitel prestižního ocenění. Nejbolestivější trn v patě dosavadního vedení radnice a autor řady zlepšení a připomínek, díky kterým se Olomoučanům žije lépe.

51 let, otec dvou dětí, předseda hnutí ProOlomouc.

Narodil se v Praze a od svých 6 dní je Olomoučanem. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Sloužil civilní službu v azylovém domě v Olomouci a v léčebně dlouhodobě nemocných v Ledči nad Sázavou. Pracoval v ateliérech v Linci, Praze a Olomouci. Od r. 1998 má vlastní architektonickou praxi v Olomouci.

Profesně se zabývá obnovou měst, především veřejným prostorem, dopravou a revitalizacemi brownfieldů. Vedle územního plánování v menší míře navrhuje stavby. Mimo ocenění z architektonických a urbanistických soutěží získal s kolegou Szymonem Rozwalkou cenu Grand Prix architektů 2008 za přestavbu sila v Olomouci.

Řadu let působil v Klubu architektů Olomoucka a zasazoval se za ochranu a prosazování veřejných zájmů a dobrou kvalitu prostředí (při úpravě přednádraží, v kauze Palác Morava, za východní tangentu, za školu v Droždíně, za přehledný územní plán, za ochranu historického jádra před výškovými stavbami, za dostupnou příměstskou zeleň atd.).

V roce 2014 spoluzakládal hnutí ProOlomouc, které si vytyčilo za cíl hájit zmíněné hodnoty v olomoucké komunální politice. Nové hnutí získalo dvě zastupitelská místa a stalo se pracovitou opozicí, která důsledně kontroluje vládnoucí koalici, přibližuje politiku občanům a pomáhá hledat dobrá řešení řady problémů celoměstských i těch, které trápí občany v městských částech.

Jeho dlouhodobý cíl je jednoznačný: udělat Olomouc úspěšným městem. To předpokládá pečovat o město a jeho genius loci a zároveň otevřít dveře podnikavosti a tvořivosti. Úspěšné město je i takové, ve kterém vládne důvěra. Politici, kteří slouží občanům, s nimi musí dobře komunikovat, hledat shodu, férově řešit konflikty a pomáhat tam, kde je pomoc obce potřeba.

tomaspejpek@proolomouc.cz

kandidát ProOlomouc: Pavel Grasse

Pavel Grasse

Dělá města krásnějšími a příjemnějšími už 27 let. Kdo jiný dokáže zajistit, aby historicky jedinečná Olomouc byla zároveň inteligentním hi-tech městem budoucnosti, než bývalý hlavní architekt magického Českého Krumlova?

Architekt a urbanista, zakládající člen hnutí ProOlomouc. Narodil se v roce 1961 v Olomouci. Po gymnáziu Jiřího z Poděbrad vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze.

Po studiu pracoval v olomouckém projekčním podniku Drupos na projektech rekonstrukcí bytových a občanských staveb. Od roku 1991 se jako privátní architekt intenzivně věnuje plánování měst a metodice územního plánování, ale i projektování staveb. Působil jako hlavní architekt města Šternberka (1991-1995), hlavní architekt města Český Krumlov (1995-1997), jako konzultant a pořizovatel územněplánovací dokumentace pro město České Budějovice (1997-2002). Zkušenosti získával také na studijních pobytech v USA (1996) a ve Skotsku (1997).

I přes všechna mimoolomoucká angažmá stále žije v Olomouci, kde má svoji kancelář. Je podruhé ženatý a má 2 syny. Relaxuje hrou na hudební nástroje, turistikou, rekreačními sporty a chatařením.

Je členem Klubu architektů Olomoucka a není mu lhostejné, jak se Olomouc urbanisticky vyvíjí, jaké zásadní stavby se zde v posledních letech objevují, jak zkreslené a povrchní informace o plánování města a investicích jsou veřejnosti předkládány. Rád by svými profesními zkušenostmi maximálně přispěl k rozumnějšímu hospodaření s rodným městem i jeho krajinou.

pavelgrasse@proolomouc.cz

kandidát ProOlomouc: Petr Macek

Petr Macek

Život je služba druhým. Pro manažera olomoucké Charity to není fráze, ale krédo. Kterému jinému městu než Olomouci by prospělo vtisknout svému vedení foglarovského ducha a morálku?

38 let, svobodný, vedoucí pracovník neziskové organizace, člen Rady politického hnutí ProOlomouc

Narodil jsem se v Olomouci. Jsem absolventem Střední průmyslové školy strojnické v Olomouci. Po ukončení civilní služby na Charitě Olomouc jsem v této organizaci začal pracovat a přes různé pozice jsem se propracoval až na místo vedoucího podpůrných činností a pomoci při mimořádných událostech. Na počátku jsem se věnoval především primární prevenci. Nyní se zabývám podpůrnými procesy a strategickým plánováním.

Od dětství jsem aktivním členem Junáka – českého skauta, od vedení družiny, přes lektorování až po nynější pozici ve vedení Krajské rady a Náčelnictva za Olomouc.

Velmi rád cestuji, zvláště pak bez cestovních kanceláří – dostanu se tak do míst, které jsou turistům většinou skryty. Ale doma jsem v Olomouci. A chtěl bych, aby ta spousta maličkostí, které jsou jinde samozřejmostí, a dělají žití v městech příjemnějším, fungovala i v mém rodném městě. Mnohé není o velkých investicích, ale o chytrých investicích. Těch velkých proběhlo hodně (Aquapark, Namiro, Stadion …), ale proč nedokážeme opravit chodníky a zajistit dostupné bydlení?

Po dlouhé době, kdy jsem se politice bránil, jsem dospěl i díky Tomáši Pejpkovi k rozhodnutí, že přijmu odpovědnost za změnu místa kolem sebe k lepšímu. I politika se dá dělat věcně, čestně, poctivě, odborně a s pokorou k předkům i dětem.

petrmacek@proolomouc.cz

kandidát ProOlomouc: Tomáš Pejpek

Vojtěch Pospíšil

Neúnavný bojovník za férové chování zaměstnavatele k olomouckým filharmonikům. V čele odborů Moravské filharmonie odhalil mnoho případů nehospodárnosti a klientelismu na půdě této příspěvkové organizace i ve vedení magistrátu.

34 let, ženatý, otec ročního syna, hudebník

Absolvent prostějovského Reálného gymnázia (1999–2003), Pražské konzervatoře (2003–2009), JAMU v Brně (2009–2012) a Fakulty umění Ostravské univerzity (2013–2016), kde od roku 2016 dále působí jako doktorand.

V letech 2009–2014 klarinetista orchestru Moravského divadla Olomouc (MDO), poté až do současnosti člen Moravské filharmonie Olomouc (MFO).

Zakládající člen a klarinetista klezmerového ansámblu LÉTAJÍCÍ RABÍN (www.letajicirabin.cz), příležitostný ochotnický herec i režisér a hráč raného amerického jazzu 20. let v Originálním pražském synkopickém orchestru kapelníka Pavla Klikara.

Od října 2015 do března 2018 předseda odborové organizace olomouckých filharmoniků, která rozkryla řadu případů nehospodárnosti, nekompetentnosti a klientelismu na půdě městské příspěvkové organizace a podstoupila složitý boj s dlouholetým ředitelem filharmonie (za hospodárné nakládání s veřejnými prostředky a rovný přístup k zaměstnancům) i s vládnoucími politiky olomouckého magistrátu.

„Trpká zkušenost s realitou olomoucké komunální politiky mě přivedla ke spolupráci s hnutím ProOlomouc, jehož jediní dva zastupitelé, pánové Pejpek a Grasse, si v těžkých podmínkách uplynulého volebního období dokázali udržet zdravý rozum a osvědčovali v opozičních lavicích nebývalou míru pracovitosti, houževnatosti i nadhledu. Je důležité umět obětovat čas a energii pro zlepšování veřejných záležitostí a upevňování občanské společnosti.“

vojtechpospisil@proolomouc.cz

kandidát ProOlomouc: Tomáš Pejpek

Marcela Škvařilová

Lékařka, která z Olomouce vytváří zdravé srdce Hané. Předsedkyně stejnojmenného nadačního fondu. Úspěšná iniciátorka zřízení Kardiochirurgické kliniky FN Olomouc. Bojuje za více pěších zón, rekreačních ploch, cyklostezek a hřišť. Krédo? „Lidé se chtějí pohybovat a žít zdravě, ale město jim k tomu musí vytvořit podmínky, ne překážet.“

63 let, vdaná, 2 děti, kardioložka, členka rady ProOlomouc od r. 2015

Absolventka Lékařské fakulty UP v Olomouci. Po většinu své profesní kariéry pracovala jako intervenční kardioložka na I. interní klinice Fakultní nemocnice v Olomouci, ale i ve VFN v Praze a v KV nemocnici v Karlových Varech. Autorka řady odborných publikací.

Je předsedkyní nadačního fondu „Pro srdce Hané“, jehož cílem bylo založení katetrizační laboratoře a Kardiochirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici v Olomouci, což se podařilo v r. 2001. V současné době se fond zabývá především zdravotní osvětou.

Vedle práce na I. Interní klinice FN Olomouc přednáší na Fakultě tělesné kultury studentům Katedry rekreologie problematiku zdravého životního stylu.

Jako kardiolog velmi dobře ví, jaké jsou důsledky nedostatku pohybové aktivity, stresu, špatných stravovacích návyků, a jak velkým zdravotním problémem je narůstající počet obézních dětí i dospělých. Víme, že i obyčejná chůze (doporučeno cca 10.000 kroků/den) výrazně snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních nemocí. Proto by chtěla v Olomouci především prosazovat rozšíření pěších zón, vytváření dalších rekreačních zón a hřišť, budování cyklopruhů a cyklostezek. Chůze pěšky nebo jízda na kole a koloběžce by pro většinu obyvatel měla být preferovanou, zdravou a příjemnou aktivitou, ale k tomu musí město vytvořit podmínky! Chce upozorňovat na to, že Olomouc má relativně málo zeleně, a to i při započítání lesů v okolí Svatého Kopečku, a proto bude podporovat všechny aktivity, které by mohly vysazení další zeleně urychlit. Ráda by připomínala, že to, zda naše děti budou chodit pěšky a bezpečně do školy, je především politické rozhodnutí! Chce se zasazovat o dokončení propojení cyklostezek s minimalizací nebezpečných přechodů a míst, ve kterých se střetávají cyklisti s automobilovou dopravou. Sportování by mělo být v Olomouci nejen běžně dostupné všem, ale i bezpečné. Jak rozumně skloubit dopravní obslužnost s podporou pohybových aktivit v Olomouci, to je důležitý úkol pro politiky. Protože právě podpora pohybových aktivit může mít zásadní a pozitivní dopad na zdraví a spokojenost všech obyvatel Olomouce.

„V současné době máme jenom dva opoziční zastupitele za ProOlomouc. Ale i v tak malém počtu se podařilo upozornit na řadu nehospodárných rozhodnutí, připomínkovat nejasné transakce a trvale upozorňovat na nedostatečné investice do obnovy vodovodů a kanalizací, což opět souvisí s se zdravím obyvatel Olomouce. Vysoké pracovní nasazení a nezištnost členů ProOlomouc jsou hlavními důvody, proč za hnutí kandiduji.“

marcelaskvarilova@proolomouc.cz