V posledních dnech poutaly pozornost volební debaty, ostatní věci ve městě ale běží dál svým životem. Od prvního uveřejnění myšlenky vodáckého kanálu u Šantovky jsme se o náročný projekt zajímali, protože sportovní areál uprostřed města na nevelkém veřejném prostoru vypadal dost konfliktně.

Jednání s vodáky, politiky a publicita napomohly tomu, že od loňského podzimu je projekt o značný kus lepší než na začátku. Místo bariéry, kterou představoval objekt loděnice v zeleném koridoru řeky, bude loděnice skrytá v samotném nábřeží. Nábřeží bude víc zelené a otevřené. Z projektu zmizela i přečerpávací turbína, které se obávali obyvatelé sousedních domů.

Od začátku letošního roku ale projekt probíhá v naprostém utajení. Až když musela být zveřejněna dokumentace EIA, dostala se nová, lepší podoba projektu na světlo. Ani veřejnost, ani odborníci nemají možnost položit vodákům i radnici otázky a vznést případně konkrétní výhrady. Náměstek Jakubec, který to má na starost a který je sám fanouškem vodáckého kanálu, opakovaně na zastupitelstvech slibuje, že už příště vodáci opravdu přijdou a projekt představí. Vodáci ale stále mlčí a zatím finušují s přípravou projektu pro územní řízení.

Kdyby šlo o privátní projekt, nebylo by divu. Vodáci ale potřebují městské pozemky, nábřeží budou veřejné plochy a projekt se má platit z veřejných peněz v řádu mnoha desítek miliónů. Za takových okolností by člověk čekal, že vedení města bude jednat podle svého programového prohlášení, kde koalice slíbila, že bude významné projekty projednávat s veřejností.

Protože se tak neděje a mnoho otázek zůstává nezodpovězených, zaslalo hnutí ProOlomouc a Strana zelených náměstku Jakubcovi otázky na nakládání s majetkem města, financování a udržitelnosti projektu, otázky na provoz a bezpečnost veřejně přístupného areálu a k ekosystému řeky. Věříme, že jejich otevřené vyjasnění pomůže jednat o projektu a jeho podobě zodpovědně.

 

dotazy_vodacky_kanal_2016_09

autor návrhů a vizualizací: A2 ARCHITEKTI s.r.o.