skip to Main Content

Tramvaj do fakultky bude! Kdo jiný dotáhne projekt do konce, než jeho duchovní otec a odborný garant? Dopravu i bydlení v Olomouci pomáhá zlepšovat už deset let. Urbanista, územní plánovač, likvidátor všech bariér ve městě.

Narodil se v roce 1980 v Olomouci. Vystudoval územní plánování na Stavební fakultě Vysokého technického učení v Brně. Je zaměstnaný u Správy železniční dopravní cesty na pozici správy budov, živí se také navrhováním staveb.

Deset let se věnuje urbanismu, dopravě, městské mobilitě nebo problematice bezbariérovosti v Olomouci. Je členem spolku Za krásnou Olomouc. Inicioval řadu připomínek v průběhu pořizování územního plánu Olomouce, z nichž k jedné bylo přihlédnuto – a to trasování tramvajové trati do fakultní nemocnice. Dlouhodobě kritizuje špatně navržené urbanistické a dopravní projekty a podává vlastní konkrétní návrhy, ať už to byla radnicí zpackaná oprava třídy 1. máje nebo stejně špatně chystaná oprava ulice 8. května. Tyto ulice v centru města nemají patřit autům, ale lidem.

Od roku 2016 je členem Zastupitelstva Olomouckého kraje a členem Komise pro dopravu Rady Olomouckého kraje.

Jeho vizí je město přívětivější k obyčejným lidem, dětem, seniorům či lidem bez domova. Město, kde jsou bezpečné cesty do škol, dětská hřiště nebo komunitní centra pro seniory. Kde jsou auta nasměrována na hlavní silnice, kdežto městské třídy a sídliště i vedlejší ulice jsou zklidněnými zónami pro atraktivní trávení volného času. Město, ve kterém se ani rodiny s malými dětmi nemusejí bát jezdit na kole nebo se procházet pěšky. Město, kde je občanům nabídnuta rychlá a bezbariérová veřejná doprava bez čekání na křižovatkách. Město, kde je občanům nabídnuta rychlá a bezbariérová veřejná doprava bez čekání na křižovatkách.

Back To Top