skip to Main Content

Olomouc je díky ní čistší a uklizenější. Věnuje se řadu let nakládání s odpady, životnímu prostředí a environmentálnímu vzdělávání. Štve ji, když se člověk ztrácí v džungli zákonů a vyhlášek, které si vzájemně odporují, a na magistrátu chce tu džungli pořádně prosekat.

Absolventka Gymnázia v Havlíčkově Brodě, Střední pedagogické školy v Litomyšli a Obchodní akademie v Jihlavě.

50 let, matka 2 dětí

Vyrostla na Vysočině. Dva roky žila a pracovala v Českých Budějovicích. V roce 2001 zakotvila v Olomouci.

Pracovně prošla širokou šálu profesí i pracovišť. V Olomouci se věnovala několik let poradenství v nakládání s odpady ve firmě Jefimov, díky které se podílela na tvorbě krajské koncepce enviromentálního vzdělávání. Odpadům zůstala věrná i ve firmě NATURE s. r. o. Prostějov. Spolupráci s pracovní agenturou ukončil pracovní úraz. Nyní se s jejím hlasem můžete setkat na zákaznické lince zajišťované firmou Conectart s. r. o..

Do veřejného dějí se aktivně zapojila už ve svém rodném městě při privatizaci městských bytů. V Olomouci působila v komisi pro životní prostředí, v přestupkové komisi a v komisi místní části Povel.

Back To Top