Předseda Tomáš Pejpek

Rada  Zdeněk Kříž, Pavel Grasse, Petr Macek, Tomáš Pejpek

Členové 11

Registrovaní příznivci 15