září 2017

• zastupitelstvo • požádali jsme, aby Rada města prověřila před prodejem budovy Českému rozhlasu prostorové požadavky Moravské filharmonie, která má v budově část zázemí

listopad 2017

• připomínkovali jsme návrh cílů strategického plánu, z 11 připomínek jich bylo 7 do návrhu zapracováno – např. více zeleně ve veřejném prostoru, rozvoj zvýstaviště Flóra, podporu založení VŠ technického směru, rozvoj příměstské dopravy, park&ride parkoviště, snižování zadluženosti, přípravu koncepce podpory kultury

• zastupitelstvo • při schvalování koupě pozemků u zimního stadionu jsme prosadili, aby Rada města připravila koncepci rozvoje areálu zimního stadiónu a nový model jeho provozování